4 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดสัมมนาใหญ่ Telemedicine & SmartHealth 2019

0

SMmagonline-กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กสทช สมาคมโทรคมนาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาส และนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) จัดงานสัมมนา Telemedicine & SmartHealth  2019 เพื่อผลักดันการรักษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมกล่าวปาฐกถาว่า กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจและหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพเพื่อประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ที่จำเป็นจะต้องบูรณาการทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน วิธีคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าว ด้วยการวางนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 5 นโยบาย เพื่อเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” ได้แก่
  1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
  4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้งด้านระบบบริการทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัยการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย(Medical Hub)
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น การจัดงานสัมมนา Telemedicine & Smart Health 2019 ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางไกล หรือ เทเลเมดิซีน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนให้คนในชาติมีสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิต

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนมากเกินไป ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาต้องใช้เวลารอนานหลายชั่วโมง และแพทย์เองก็อาจมีความเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากความเหนื่อยล้า ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าเฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต่อจำนวนประชากร 439 คน แต่ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต่อจำนวนประชากร 2,065 คน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง  4.7 เท่า และในหลายประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้

ดังนั้น เทเลเมดิซีน จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี 5G กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและจะเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ อีกทั้งจะเข้ามาพลิกโฉมวงการสาธารณสุขอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างงาน ทักษะ และกิจกรรมทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Telemedicine มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปสู่เทคโนโลยี 5G ด้วยการใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ภาพความละเอียดสูง อีกทั้งระบบตรวจสอบติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล จึงสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม และสามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน และในที่สุดจะสามารถดูแลโดยตรงถึงบ้านผู้ป่วยได้เลย โดยแพทย์สามารถให้คำแนะนำผ่านวิดีโอเรียลไทม์และแม้แต่การขอใบสั่งยาจากแพทย์ได้และนำส่งยาถึงบ้านได้

ต้องการข้อมูลติดต่อ คุณธนพร นุชถาวร (หนึ่ง) 086-3239944  Email: s_m_mag@hotmail.com

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ 
shandar.net

Share.
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|