อลิอันซ์ อยุธยา เปิดตัวแผนประกันสุขภาพใหม่ล่าสุด วงเงินผลประโยชน์ สูงสุดถึง 120 ล้านบาท

0

SMmagonline – บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ล่าสุด เติมเต็มทุกความต้องการคุ้มครองด้านสุขภาพ ด้วย 4 แผนเหมาจ่ายตามจริง ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม มุ่งเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูง ต้องการบริการทางการแพทย์เหนือระดับ ด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารงานลูกค้า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อลิอันซ์ อยุธยา มุ่งทำงานอย่างหนักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและหลากหลายของผู้บริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเกิดขึ้นของโรคร้ายที่ซับซ้อนมากขึ้น การได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาชีวิตและคุณภาพชีวิตไว้ได้ หากแต่การเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดย่อมตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากเช่นกัน ถึงแม้จะเป็นผู้มีรายได้สูงแต่ค่ารักษาพยาบาลที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้อาจกระทบถึงฐานะทางการเงินของผู้ป่วยได้เช่นกัน อลิอันซ์ อยุธยา เข้าใจความต้องการของลูกค้าในทุกเงื่อนไขชีวิต เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เติมเต็มในจุดนี้ เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันมากขึ้น ได้แก่ ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม ประกันสุขภาพ แผนบียอนด์แพลทินัม ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม”

ประกันสุขภาพ แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์แพลทินัม เป็นผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพระดับ High Class ที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยวงเงินผลประโยชน์ 80 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์และ 100 ล้านต่อรอบปีกรมธรรม์ตามลำดับ  เหมาะกับชาวไทย ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่ต้องการรับบริการด้านสุขภาพมาตรฐานการรักษาระดับโลก มีเทคโนโลยีและดูแลรักษาการเจ็บป่วยด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลในประเทศไทย ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร สายตา รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับแผน 80 ล้าน และอายุ 6 ถึง 70 ปี สำหรับแผน 100 ล้าน (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

สำหรับ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์ แพลทินัม เป็นแผนประกันที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมากขึ้น หลังจากเปิดตัวครั้งแรกไปตั้งแต่ปี 2561 โดยในแผนใหม่นี้ ได้ปรับวงเงินผลประโยชน์เป็น 60 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ และสูงสุดถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ตามลำดับ และเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์ด้านค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (OPD Follow up) เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่ดีที่สุดจากกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบีดีเอ็มเอส ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลชั้นนำในเครือบีดีเอ็มเอส 44 แห่ง ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา  ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การป้องกัน การรักษา ไปจนถึงการติดตามผล อาทิ การตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ทันตกรรม คลอดบุตร สายตา รวมถึงค่าผ่าตัด แล็บ เอกซเรย์ ล้างไต เคมีบำบัด รักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted Therapy) อุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน 24 ชม. เป็นต้น สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 70 ปี สำหรับแผน 60 ล้าน และอายุ 6 ถึง 70 ปี สำหรับแผน 120 ล้าน (ต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

นอกจากนั้น สำหรับลูกค้า ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม และแผนบียอนด์แพลทินัม ยังได้รับสิทธิประโยชน์และบริการเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลชั้นนำในเครือบีดีเอ็มเอส ที่จะช่วยดูแลลูกค้าคนพิเศษแบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเข้ารับการรักษา เช่น การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ การทำนัดหมายล่วงหน้า และระหว่างการพักรักษาตัว เช่น พื้นที่จอดรถ ห้องรับรองพิเศษ บริการ fast track อัพเกรดห้องพัก บริการรถรับ หรือ ส่ง ระหว่างบ้านและโรงพยาบาล รวมทั้งบริการติดตามอาการหลังออกจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่รพ.กำหนด

“ผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพทั้ง 4 แผนนี้ ถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมเต็มกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของ อลิอันซ์ อยุธยา ทำให้ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพที่ครบตั้งแต่วงเงินผลประโยชน์ 1 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ ถึง 120 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์ สามารถ ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าทุกความต้องการด้านความคุ้มครองสุขภาพได้อย่างแท้จริง และด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรา เชื่อว่าจะเป็นอีกกลุ่มแบบประกันที่ประสบความสำเร็จ ผลักดันให้อลิอันซ์ อยุธยา สามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน” พัชรา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|