NT CSR จัด “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ประจำปี 2564

0

SMmagonline – ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จ.อุทัยธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรมเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ณ ชุมชนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีหนองแก จ.อุทัยธานี

โดยมี  ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี สมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)  เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยาน โดยภายในงานเปิดโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก และ NT  กิจกรรมส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมการจัดอบรมโดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

ขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า จ.อุทัยธานี ยินดีที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม NT CSR  ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก ซึ่งความร่วมมือนี้ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของ จ.อุทัยธานี สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนตำบลหนองแก จ.อุทัยธานี ในการอบรมด้านดิจิทัลให้กับ ชุมชน เยาวชน ในการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการศึกษา การสาธารณสุข และความปลอดภัยของชุมชนด้วย

สมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ Solution ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตร ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR)  โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value หรือ CSV) ด้วยการนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร แบ่งการดำเนินงานครอบคลุม ด้าน

เศรษฐกิจ (Economic)  ด้านสังคม (Social) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เป็นหนึ่งในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT CSR ตามแผนงาน CSR after process เป้าหมายคือการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนเนื่องด้วยปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน และกิจกรรมส่งมอบพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ มีการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดด้านการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ สร้างเกษตรกรยุคดิจิทัล(Smart Farm) ผ่านระบบ Smart Farming ของ NT เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป

สมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม NT CSR  ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน NT ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2556 – 2563 มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 72 แห่ง ใน 66 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปี 2564 NT มีแผนที่จะเปิดชุมชนใหม่เพิ่มขึ้นในชุมชน สถานศึกษาที่มีความพร้อม เพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้ด้านดิจิทัลออกไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.
{หี}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {คลิบโป้}| {คลิบโป๊}| {jizzbo}| {คลิบหลุด}| {เอากัน}| {หีสวย}| {หนังโป๊ญี่ปุ่น}| {xxxx}| {xxxxxx}| {ดูหนังโป๊ฟรี}| {เลียหี}| {ควยใหญ่}| {xxxxx}| {อมควย}| {คลิปโป็}| {คลิปโป๊ไทย}| {หนังxhd}| {หีสวยๆ}| {หีขาว}| {สำหี}| {หนังโป้ญี่ปุ่น}| {คลิปเสียว}| {หนังโป๊hd}| {เย็ดหี}| {หนังโป๊ล่าสุด}| {คลิปเย็ด}| {คลิปโป๊นักศึกษา}| {หนังโป้ใหม่}| {หนังโป๊ hd}| {หนังโปhd}| {เด้ากัน}| {clip 18+}| {xxx18+}| {คลิปโป๊เย็ดกัน}| {คลิปโป๊เปิดซิง}| {พี่เย็ดน้อง}| {หนังโป๊นักศึกษา}| {ดูคลิบโป๊}| {แหกหี}| {หนัง x hd}| {หนังโป๊ใหม่ๆ}| {rate r}| {คลิบโป๊ะ}| {เสียวหี}| {หนังโป้hd}| {pornxxx}| {เย็ดโหด}| {xporn}| {คริปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังโป้ hd}| {av18+}| {ดูหนังโป้ฟรี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {คลิ๊ปโป๊}| {แม่เย็ดลูก}| {โป๊ hd}| {xxxเปิดซิง}| {ดูดควย}| {หนังโป๊ฟรี}| {เย็ดสด}| {คลิปหลุดฝรั่ง}| {xxxพี่น้อง}| {ดูดหี}| {โดนเย็ด}| {คริบโป้}| {คลิปโป๊หลุด}| {คลิปลับ}| {รูปโป๊ดารา}| {brazzer}| {คลิโป๊}| {เยดหี}| {คลิบโป็}| {คลิปโป๊ข่มขืน}| {xxx เปิดซิง}| {หีเกาหลี}| {xx18+ 2020 news paper network}| {เย็ดท่าหมา}| {เย็ดซาดิส}| {คลิปโป๊ญี่ปุ่น}| {หนังซาดิส}| {จับเย็ด}| {พี่น้องเอากัน}| {เย็ดเเม่}| {น่าเย็ด}| {หนังr18+}| {thaixxx}| {เย็ดคนสวย}| {ลงแขก}| {หนังเย็ดกัน}| {คลิบข่มขืน}| {หนังเอ็กไทย}| {porngang}| {อยากเย็ด}| {สาวนมโต}| {เย็ดน้ำแตก}| {โป๊hd}| {โป๊ออนไลน์}| {สาวนมใหญ่}|
{คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}| {หนังเอ็ก}| {แอบดู}| {น้ำแตก}| {นมโต}| {คลิปโป๊}| {คลิปเย็ด}| {ขย่มควย}| {คลิป18+}| {เย็ดตูด}| {คลิบโป้}|