Browsing: รับฟรีโค้ดส่วนลด

thailife

ไทยประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

SMmagonline – ไทยประกันชีวิต สนับสนุนคนไทยดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่รักผ่านการฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อเนื่อง มอบสิทธิพิเศษลูกค้าไทยประกันชีวิต เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเข็มแรกหรือครบสองเข็ม ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต รับฟรีโค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท ไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System บนแนวคิดการมุ่งดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย…