Browsing: ไทยประกันชีวิต

Opportunity 01

“ไทยประกันชีวิต” พร้อมเคียงข้างชุมชนยามวิกฤต มุ่งพัฒนาทักษะผู้ประกอบการท้องถิ่น

SMmagonline – ในวงการธุรกิจ ผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนดูจะเสียเปรียบกิจการขนาดใหญ่หรือ SMEs เสมอมา ทั้งในแง่ของต้นทุนและกำลังการผลิต ลู่ทางการตลาด องค์ความรู้ในการพัฒนากิจการ หรือแม้กระทั่งการรับมือกับวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่กินเวลามากว่า 2 ปีและอาจยืดเยื้อไปอีกสักระยะ กิจการระดับท้องถิ่นต้องเจอกับมรสุมครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบให้รายได้สำหรับหล่อเลี้ยงหลายครัวเรือนลดลงหรือหายไป ดังนั้นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะธุรกิจขนาดหรือใหญ่จึงต้องคอยอัพเดตข้อมูลและหาแนวทางปรับตัว เพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ และเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคง ดังเช่นพันธกิจหลักข้อหนึ่งของ ไทยประกันชีวิต ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ประกอบกับการเล็งเห็นผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่สั่นคลอนเศรษฐกิจในระดับฐานราก จึงได้จัดกิจกรรมออนไลน์ทอล์ค “ชี้ทางรอดธุรกิจท้องถิ่น ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการขายออนไลน์ การตลาด แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคยุคโควิด-19 และประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการทั้งรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่…
ThailLife

ไทยประกันชีวิต รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตดีเด่น อันดับ 1

SMmagonline – อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2563 แก่ ไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก Website SMmagonline Facebook SM…
Mr. Nitipong Prachashanimit, , Thai Life 01

นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยคนใหม่

SMmagonline – นิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Actuary บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ประจำวาระ 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2566 โดยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นิติพงษ์  ปรัชญานิมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ…
Thailife

ไทยประกันชีวิต แถลงวิสัยทัศน์ใหม่แก่บุคลากร

SMmagonline – ไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แถลงวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” ผ่านการประชุมออนไลน์แก่บุคลากรระดับบริหารทั้งสำนักงานใหญ่และสาขา ที่เข้าร่วมฟังกว่า 800 คน เพื่อรับนโยบายและเตรียมพร้อมปรับกระบวนทัศน์ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ดีกว่า และก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน ณ ไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก Website SMmagonline Facebook SM Magazine Youtube SM…
Mr. Sawat Naruworawong, Deputy Chief Executive Office

ไทยประกันชีวิต ส่งแบบประกันรูปแบบมีเงินปันผล และวางแผนเกษียณ

SMmagonline – สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ของบริษัทฯ ที่มุ่งดูแลชีวิตอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางการเงิน พร้อมสร้างความมั่นคงให้กับทุกครอบครัวไทย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกันกลุ่มมันนี่ ฟิต ทั้งในลักษณะสินค้าแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หรือ Par Product…
Mr. Angkoon SrikalayanabutrLife Insurance Public Company Limited

ไทยประกันชีวิต ดูแลในทุกสถานการณ์ มอบบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่สมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE

SMmagonline – ไทยประกันชีวิต ดูแลลูกค้าในทุกสถานการณ์ มอบบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต INFINITE ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งตรวจเชื้อโควิด-19 ฟรี บริการรถรับ-ส่งไปโรงพยาบาล รวมถึงบริการส่งอาหารถึงบ้าน สามารถรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต อังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริโภคมีความกังวลและใส่ใจในสุขภาพของตนเองและครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ไทยประกันชีวิตจึงพร้อมมอบบริการพิเศษเพื่อดูแลผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้านในทุกสถานการณ์ ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions  ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ…
01LIFE FIT 4 YOU” 3

ไทยประกันชีวิต LIFE FIT 4 YOU ซีรีส์ 3 Sweat is Fat Crying รูปแบบ Virtual Activities

SMmagonline – ดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพดี ชีวิตที่มั่งคั่งมั่นคง และชีวิตที่ดีมีความสุขให้กับลูกค้า พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ บนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพดีครบวงจร หรือ Eco-Health System ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงร่วมมือกับบริษัท ไทยดอทรัน จำกัด จัดกิจกรรม…
Chief Marketing Officer

ไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เพิ่มบริการยื่นเคลมผ่านแอปฯ

SMmagonline – ไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ เพิ่มบริการผ่านแอปพลิคชัน ไทยประกันชีวิต ด้วย e-claim บริการยื่นเคลมออนไลน์ และ e-payment ชำระเบี้ยฯ ด้วยบัตรเครดิตผ่านแอปฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยในยุค New Normal อังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions…
Angkoon Srikalayanab Insurance Company Limited

ไทยประกันชีวิตร่วมมือภาครัฐ ปิดชั่วคราว CSC ในกรุงเทพฯ

Smmagonline – ไทยประกันชีวิต เคียงข้างคนไทยแจ้งปิดศูนย์บริการลูกค้าในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล รับมาตรการลดการแพร่ระบาดโควิด-19 สุขภาพและความปลอดภัยลูกค้า ชูบริการออนไลน์อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้สามารถทำธุรกรรมด้านประกันชีวิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลาแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService      อังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ภายใต้แนวคิด “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” หรือ Customer Centric…

ไทยประกันชีวิต พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต ดูแลทุกภาคส่วน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

SMmagonline- ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายระลอก ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของคนไทย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) ผ่านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัย พนักงาน ฝ่ายขาย และคนในสังคม ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในปัจจุบัน…
1 2