Browsing: BKI

BKI

กรุงเทพประกันภัย ห่วงใยกลุ่มเปราะบางมอบเงิน 1 ล้านบาท

SMmagonline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชน โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อสมทบทุนในโครงการ ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน สำหรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 10,000 ราย (20,000 โดส)…

BKI มอบสินไหมประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินรวมกว่า 27 ล้านบาท

smmagoline – บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย วรัญญา เทพสาร  ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัย การเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวน 27,998,545.15 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์) ให้แก่ บริษัท ลักษณ์ธนากุล จำกัดผู้เอาประกันภัยกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคาร เครื่องจักร และสต๊อกสินค้าได้รับความเสียหายโดยมี สุพงษ์  ลักษณ์ธนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลักษณ์ธนากุล…

กรุงเทพประกันภัย รุกตลาดคนยุคใหม่ ผุด Journeys by BKI สร้าง Personalized Content

smmagonline – กรุงเทพประกันภัย เปิดตัวแอปพลิเคชัน ล่าสุด Journeys by BKI  สำหรับทุกไลฟ์สไตล์เพื่อการปรับเปลี่ยนสู่ชีวิตที่ดีขึ้น อีกหนึ่งนวัตกรรมประกันภัยที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล